Müügitingimused

ERAMUKRUNTIDE MÜÜGITINGIMUSED

04.02.2015

Eramukrundi müügihind sisaldab- vee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumist ja liitumistasu;
- elektrikilbi paigaldust krundi piirile (3*20A) koos liitumistasuga;
- sidekaablite toomist krundi piirini;
- kõvakattega tee väljaehitust;
- tänavavalgustuse väljaehitust;